PU-H PROMIT Lucjan Tymiński
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 28
15-872 Białystok

NIP: 542-177-37-07

Email: biuro@promit.com.pl
Tel: +48 85 651 69 10
Tel: +48 85 651 10 02